Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Living values education

LVE

Living Values Education is een onderwijsconcept dat waarden als uitgangspunt neemt. Waar ook ter wereld mensen wonen, met verschillende achtergronden en culturen, er is een aantal waarden dat zij delen, bijvoorbeeld Vrede, Respect, Liefde en Verdraagzaamheid. 

Living Values Education is in de jaren ’90 ontstaan na een project van de Verenigde Naties, Sharing our values for a better world. Na de publicatie van het rapport van Jacques Delors (Learning, the treasure within, binnen het scholennetwerk bekend van de four pillars of education), organiseerde UNESCO een grote bijeenkomst over dit thema. Daarna is er materiaal ontwikkeld om onderwijs te kunnen verzorgen, en zijn in verschillende landen projecten gestart. Ook in Nederland bestaat een stichting die Living Values Education onder de aandacht probeert te brengen en lesmaterialen heeft uitgebracht.

Meer informatie is te vinden op de website van Living Values Education:

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier