Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Unesco-maand voor onze studenten groot succes

Unesco studenten

Unesco studenten

Studenten van verschillende colleges van het ROC Midden Nederland hebben een maand lang veel aandacht aan de thema’s van VN-organisatie UNESCO besteed. Van 7 maart tot 5 april organiseerden ze in Utrecht en Nieuwegein verschillende activiteiten rondom de UNESCO-thema’s Duurzaamheid, Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren.

Op woensdag 7 maart ging de UNESCO-maand om 8.30 uur van start met een appel op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein. Hierbij gaf collegelid mevrouw Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens een presentatie over mensenrechten. Daarna vertelden studenten van het Veiligheid & Defensie College aan medestudenten over hun bijzondere ervaring als vrijwilliger in Gambia voor het project Go4Africa. Bij het Business & Administration College in Utrecht werd een groep ambassadeurs aangesteld, die tijdens de burgerschapslessen presentaties gaven over Interculturele Diversiteit. De gemeente Nieuwegein kreeg van studenten van het Bouw & Interieur College en het Tech College advies over duurzaamheid. Tijdens de UNESCO-maand deden de studenten verder onderzoek naar dit thema.

ROC Midden Nederland één van de acht mbo UNESCO-scholen
Als één van de acht Nederlandse mbo UNESCO-scholen steunen wij als ROC Midden Nederland UNESCO en proberen we via het lesprogramma bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld ‘’Als school vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de missie van UNESCO. Daarnaast merken we dat er studenten zijn die behoefte hebben om maatschappelijke waarde toe te voegen aan hun opleiding. Tijdens deze maand is daar alle ruimte voor’’, aldus Anja van den Einden, UNESCO projectleider.

Wereldwijd netwerk
ROC Midden Nederland maakt al meer dan 10 jaar deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 9.000 UNESCO-scholen. Samen steunen deze scholen de missie van UNESCO. UNESCO bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert interculturele dialoog, om zo bij te dragen aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede. In het lesprogramma komen de UNESCO-thema’s structureel en schoolbreed aan bod. Eén keer per jaar besteden we extra aandacht aan deze thema’s tijdens de UNESCO-maand.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier