Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Aan de slag met wereldproblemen: Munesco 2018

Munesco Almere 2018 foto 6

MUNESCO is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs. Het Oostvaarderscollege in Almere was dit jaar gastheer, en wist de stad Almere actief te betrekken. Aeres HBO, de gemeente, de Floriade 2022, de winkeliersvereniging waren allemaal actief betrokken.

Unesco-maand voor onze studenten groot succes

Unesco studenten

Unesco studenten

Studenten van verschillende colleges van het ROC Midden Nederland hebben een maand lang veel aandacht aan de thema’s van VN-organisatie UNESCO besteed. Van 7 maart tot 5 april organiseerden ze in Utrecht en Nieuwegein verschillende activiteiten rondom de UNESCO-thema’s Duurzaamheid, Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren.

Op woensdag 7 maart ging de UNESCO-maand om 8.30 uur van start met een appel op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein. Hierbij gaf collegelid mevrouw Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens een presentatie over mensenrechten. Daarna vertelden studenten van het Veiligheid & Defensie College aan medestudenten over hun bijzondere ervaring als vrijwilliger in Gambia voor het project Go4Africa. Bij het Business & Administration College in Utrecht werd een groep ambassadeurs aangesteld, die tijdens de burgerschapslessen presentaties gaven over Interculturele Diversiteit. De gemeente Nieuwegein kreeg van studenten van het Bouw & Interieur College en het Tech College advies over duurzaamheid. Tijdens de UNESCO-maand deden de studenten verder onderzoek naar dit thema.

Bovenbouw groep gezocht voor gratis pilot-projectdag!

Zwaan Carp

Als wereldburgers vinden wij het belangrijk om niet alleen de nationale helden en goede daden uit de geschiedenis te bestuderen maar ook te durven kijken naar momenten waar we niet zo trots op zijn. Wij zijn Diane Carp, dramadocent, en Judith Zwaan, docent beeldende vorming, beiden afgestudeerd aan de master Kunsteducatie en we hebben een vakoverstijgend project ontworpen voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs over de gedeelde geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.

MUNESCO 2018 Almere 4/5/6 juni

MUNESCO 2018

Als Unesco-school ontplooien wij regelmatig diverse activiteiten. Zo namen we onder andere deel aan de jaarlijkse Vlaams Nederlandse MUNESCO, welke dit jaar op 4,5 en 6 Juni in Almere plaatsvond.

Overal ter wereld worden Model United Nations (MUN’s) georganiseerd. Leerlingen en studenten uit alle delen van de wereld spelen dan een Algemene Vergadering na van de Verenigde Naties. In Nederland organiseren de UNESCO-scholen ook een dergelijk simulatiespel: het MUNESCO. Een MUNESCO houdt zich bezig met typische UNESCO-onderwerpen zoals duurzaamheid, onderwijs, cultureel erfgoed en mensenrechten.
Het onderwerp van dit jaar was de groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende duurzaamheidsuitdagingen. Goed gekozen, gezien de in voorbereiding zijnde floriade 2022 in Almere en de focus daarvan op duurzame landbouwproductie en groeiende wereldbevolking.

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier