Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Over UNESCO-scholen

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Via de bijeenkomsten van het scholennetwerk en via www.unescoscholen.nl worden deze ervaringen actief gedeeld.

Er zijn op dit moment 47 UNESCO-scholen, inclusief drie oriëntatiescholen. Oriëntatiescholen bereiden zich voor op het indienen van de aanvraag voor lidmaatschap bij het UNESCO hoofdkwartier in Parijs.

De scholen zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO.

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

De vier UNESCO-thema’s zijn:
Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid

UNESCO ziet de vier vormen van leren uit het rapport van Jacques Delors, Learning- the treasure within (1996) als pijlers onder het onderwijs :
Learning to be
Learning to do
Learning to know
Learning to live together

Kwaliteitszorg
Om scholen te helpen bij het vormgeven van het UNESCO-profiel is een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat kunt u hier downloaden.

Hoe kan mijn school UNESCO-school worden?
Om toe te treden tot het netwerk van UNESCO-scholen kunt u contact opnemen met de Nationale UNESCO Commissie. De onderwijscoördinator stuurt u dan een informatiepakket toe.

De procedure om lid te worden van het netwerk is als volgt: de school vult een werkplan in waarin wordt uitgelegd hoe de school de UNESCO–thema’s denkt vorm te geven. Na toestemming van de Nationale UNESCO Commissie krijgt de school de status van oriëntatieschool. Na één schooljaar wordt het werkplan op basis van de ervaringen bijgesteld en door de Nationale UNESCO Commissie doorgestuurd aan het hoofdkantoor in Parijs, waarna de officiële erkenning kan plaatsvinden.

Internationale Dagen van UNESCO om bij aan te sluiten in het lesprogramma (bijvoorbeeld World Teacher’s Day of Wereld waterdag)

Benieuwd naar UNESCO-scholen in andere landen? Kijk dan eens op de website van:
Japan
België (Vlaanderen)
Oostenrijk
Denemarken
Frankrijk
Tsjechië
Duitsland
Brazilië

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier