Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Haagse Pabo-studenten aan de slag met duurzaamheid

Nini Voedsel

Met het opzetten van een fictieve duurzame school en het geven van een les duurzaamheid hebben vierdejaars Pabo-studenten van Inholland Den Haag zich de afgelopen weken ingezet voor het thema Duurzaamheid. Dit alles uitgevoerd rondom de Dag van de Duurzaamheid. Doel: kinderen bewust maken van het begrip duurzaamheid en hun eigen aandeel hierin.
De verschillende activiteiten waren veelal geïnspireerd door het boek ‘De Wereld van Voedsel, een voedingsbodem voor de toekomst’. Dit boek is gratis beschikbaar gesteld door Duurzame PABO in samenwerking met verschillende partners. Vierdejaarsstudenten kregen het boek om voor te lezen tijdens hun stage en te gebruiken bij het project ‘Teams maken scholen’, waarbij de studenten de opdracht kregen een fictieve school op te zetten.

Twee groepen kozen er bij dit project voor om een fictieve duurzame school op te zetten. Aan de hand van verschillende ‘incidenten’ leren zij hoe het is om een school te besturen en een duurzaam beleid uit te zetten. Studenten Kimberly, Lisa, Amy, Savannah en Shelly schreven een draaiboek voor de Dag van de Duurzaamheid rondom het boek De Wereld van Voedsel. Tijdens een interview met een fictief persoon hebben zij hun draaiboek gepresenteerd en verteld over hun missie, de verschillende activiteiten en het bewust maken van de leerlingen in hun aandeel aan een schonere wereld.

Aan de slag met recyclen
Studente Maryam Moustafa woont in de Verenigde Staten en volgt de DigiPabo (studeren op afstand). In het kader van De Dag van de Duurzaamheid is ze op haar stageschool aan de slag gegaan met een activiteit gericht op recyclen. “Het was hartstikke leuk. De kinderen moesten zo snel mogelijk het afval goed scheiden; wat kan gerecycled worden en wat hoort gewoon bij restafval? Wat waren ze snel! Na afloop keken we hoeveel voorwerpen er wel eigenlijk niet allemaal gerecycled kunnen worden. De leerlingen weten nu beter hoe zij hun afval kunnen scheiden”, aldus Maryam.

Les in duurzaamheid
DigiPabo-studente Astrid van Hornsveld geeft op haar beurt een inkijkje in haar les over duurzaamheid die ze heeft gegeven op haar stageschool:

“Wat een verrijking om een les te organiseren over duurzaamheid. De doelgroep waar ik mee werk (zeer moeilijk opvoedbare jongeren met een licht verstandelijke beperking) vindt bij voorbaat alles stom. Zo ook toen ik aankwam met het onderwerp duurzaamheid. Toen ik hen vroeg wat dit eigenlijk betekende hadden ze geen flauw idee. Justin zei dat het vast iets te maken had met geld, dat was immers duur. Hierop reageerde Jason dat het misschien te maken had met zuinig. Dit kwam al dichter in de buurt!

Toen ik hen vertelde dat het alles te maken heeft met zuinig zijn op de aarde gingen er bellen rinkelen. Geen klein belletje, nee, een grote kerkklok kon je door het klaslokaal horen. ‘Ooooooohhh, dat is op de Noordpool, dat al het ijs gaat smelten. Dan komt ook Nederlands onder water te staan en hebben de ijsberen geen leefgebied meer.’ Ik stond bijna te juichen bij het horen van dit antwoord. ‘Juist, zei ik. En wij gaan het vandaag hebben over groente en fruit. Ook dit heeft te maken met duurzaamheid.

Door middel van een klassengesprek bespraken we welke groenten de leerlingen de dagen daarvoor hadden gegeten. Kwamen deze groenten uit Nederland of uit exotische landen? Leerlingen vertelden dat het meeste zoete fruit dat we in de winter eten uit het buitenland komt. In Nederland hebben we de kassen om groente en fruit in te verbouwen in de zomer.

Of het beter voor het milieu is of groenten te verbouwen in een kas of juist uit het buitenland te importeren, daar waren ze niet helemaal uit. Wel werden er veel voor- en tegenargumenten gegeven. Goed om te zien dat de leerlingen hier zo actief over meedenken!Met het proeven van de groente deed vrijwel iedereen goed mee. Ondanks dat zij veel niet kenden vanuit huis, bevielen de smaken een aantal goed. Natuurlijk waren er ook een paar bij die het niet lekker vonden en het deponeerden in de afvalbak. Wel gescheiden natuurlijk.De proefjes waren in de ogen van de leerlingen het leukst! Op de foto’s zijn gezichtsuitdrukkingen te zien die meer zeggen dan duizend woorden.Al met al heb ik genoten van de lesmiddag, en zijn de kinderen zich meer bewust van het begrip duurzaamheid.”

Dag van de Duurzaamheid
De Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober is een initiatief van Urgenda, een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier