Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Wereldburgerschap & Living Values

Living Values

Wereldburgerschap ontwikkelt zich vanzelf in onze hoofden en harten als we onze natuurlijke, universeel-menselijke waarden als vrede, liefde en respect, kennen. Immers, als je je goed voelt en evenwichtig, krijg je zin om je ook op een positieve manier met anderen te verbinden.

Living Values Education helpt wereldwijd kinderen en jongeren (3-18 jaar) d.m.v een complete toolbox van creatieve activiteiten rond 12 kernwaarden, om hun gevoel van eigenwaarde te versterken.

De huidige generatie kinderen en jongeren in Nederland heeft een heel diverse culturele en godsdienstige achtergrond. LVE overbrugt deze verschillen op een natuurlijke manier omdat de 12 waarden van LVE niet exclusief zijn verbonden met bepaalde godsdiensten of culturen maar universeel zijn.

LVE is onderwijs zonder grenzen: de LVE activiteiten zijn voor iedereen boeiend (kinderen met en zonder rugzakje, met ADHD, syndroom v Down, hoogbegaafd, enz) want ze gaan over jou en je kunt er allemaal over meepraten en aan meedoen.

Tijdens het ontdekken, ervaren en bewust toepassen van hun waarden leren kinderen en jongeren zonder oordeel hun gevoelens en emoties te onderzoeken, te accepteren, te verwoorden en creatief te uiten. Al doende maken ze zich een ‘waardentaal’ eigen: een taal die dicht bij henzelf staat en hen tegelijk in staat stelt zich met anderen, van welke achtergrond ook, te verbinden.

Ga eens kijken op www.livingvalueseducation.nl

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier