Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Update: nieuwe mogelijkheden financiering Erasmus+

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Wat is Erasmus+
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+ subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkingsprojecten (Key Action 2). Vanuit Nederland kun je via Erasmus+ samenwerken met en activiteiten uitvoeren in een van de 27 andere EU-landen, in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, in Turkije en in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Het budget voor Erasmus+ is voor 2019 wederom verhoogd. In totaal is er in Nederland voor 2019 maar liefst 12,9 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent een nog grotere slagingskans voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

Nascholing van personeel in het primair en voortgezet onderwijs
Wil je een nascholingscursus in een ander land volgen, of job shadowen of misschien zelfs wel lesgeven in een ander land in Europa? Dat kan via Erasmus+ (KA1). Trainingsactiviteiten helpen om de kennis en vaardigheden van professionals te vergroten. Personeel van scholen kan in het buitenland leren en werken en internationalisering wordt onderdeel van het schoolbeleid. De aanvraag wordt daarom vanuit de school óf vanuit een consortium van scholen ingediend; individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. Een consortiumaanvraag kan worden ingediend door het schoolbestuur, een samenwerkingsverband passend onderwijs óf door een school namens een groep scholen. Dit laatste is nieuw voor 2019 en biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld groepen tpo-, vvto-, tto-, LinQ-, Unesco- of cultuurprofielscholen. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend (in 2019 is de deadline op dinsdag 5 februari om 12:00 uur ’s middags – Nederlandse tijd), voor projecten/activiteiten die starten op of na 1 juni 2019. De uiterste startdatum is 31 december 2019. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+: 
School Exchange Partnerships
Wil je samenwerken met scholen in een van de 32 andere landen in Erasmus+ en leerlingen en docenten uitwisselen? Dan kun je gebruik maken van de School Exchange Partnerships van Erasmus+ (KA2). Dit is een vernieuwde actielijn met vereenvoudigde procedures. Hierbij werk je minimaal 12 en maximaal 24 maanden samen met één tot vijf andere scholen in Europa. De aanvraag wordt namens het partnerschap door de coördinerende school ingediend. De deadline in 2019 is op woensdag 21 maart 2019 om 12:00 uur ’s middags (Nederlandse tijd). Omdat er voor dit type partnerschap een aparte selectielijst komt, met een eigen budget (in 2019 maar liefst 6,9 miljoen euro), is er geen concurrentie met de innovatieprojecten in de sector.
Kijk voor alle voorwaarden en informatie op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+: 

Informatiebijeenkomst
Meer weten? Bezoek de website, neem deel aan een webinar, maak gebruik van de online ondersteuning via de Erasmus+ Aanvraagassistent op de Nuffic Academy, of vraag een gesprek aan met een van de medewerkers van het Nationaal Agentschap. Je kunt ze bereiken via het algemene e-mailadres po-vo-ho@erasmusplus.nl.

Nieuwsbrief
Meld je tenslotte aan voor de nieuwsbrief om elke maand het laatste nieuws over Erasmus+ in je mailbox te ontvangen en op de hoogte te blijven van belangrijke events.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier