Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

LOF-traject voor UNESCO

Stuk Norbertus

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het Norbertus Gertrudis Lyceum een UNESCO oriëntatieschool.

We hopen dit jaar voldoende ontwikkeld te hebben om de oriëntatiefase af te sluiten. Om dit te bewerkstelligen hebben we een LOF subsidie aangevraagd. De LOF subsidie geeft ons de mogelijkheid om voldoende uren te besteden aan het opzetten van een UNESCO lijn binnen onze school.

Het UNESCO lidmaatschap is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De 2 schooljaren voorafgaand aan ons lidmaatschap hebben wij via de AOS West-Brabant* onderzoek gedaan naar het vormgeven van Internationalisering en wereldburgerschap in het VO middels een bestaand programma en vervolgens naar het implementeren van het UNESCO programma binnen onze school.

Vorig jaar zijn we al voorzichtig gestart met het UNESCO lidmaatschap. We hebben vakoverstijgende projecten gekoppeld aan de UNESCO thema’s, we hebben een UNESCO leerling werkgroep opgericht en daarmee activiteiten georganiseerd, we hebben deelgenomen aan de UNESCO dag en geprobeerd zichtbaar te worden in de school.

Dit jaar hebben we meer tijd en proberen we dus echt vaste voet aan de grond te krijgen binnen de school. Enerzijds is dat niet makkelijk omdat onze school in een fusieproces zit en er dus volop veranderingen zijn. Anderzijds bieden die veranderingen ons ook de mogelijkheid om daaraan aan te haken met de UNESCO thema’s.

Voor dit schooljaar hebben we onze bezigheden verdeeld in een aantal speerpunten (zie afbeelding). De werkgroep is alweer aardig op stoom en we organiseren op 20 november (World Children’s Day) een activiteit. Ook heeft de werkgroep voorlichting gegeven aan de brugklassers over wat het betekent om UNESCO school te zijn. We communiceren in nieuwsbrieven over alle activiteiten en bezigheden van de UNESCO werkgroep. Daarnaast zijn we aan het nadenken over een manier om alle (les en extra-curriculaire) activiteiten die te linken zijn aan UNESCO thema’s te linken aan een portfolio systeem.

We verwachten dit jaar onze bekendheid als UNESCO school te vergroten en daarmee een toekomst binnen de school te geven. Het LOF-traject heeft ervoor gezorgd dat wij de tijd hebben om dit te realiseren.

Doris Rodriguez en Martine Fitoury

*Academische Opleidingsschool, samenwerking met de UvT

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier