Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Nederlandse youth challenge over de water-gerelateerde SDGs

Datathlon

Het Nederlandse comité van Unesco’s zoetwaterprogramma IHP organiseert een tweede youth challenge, dit keer in de vorm van een ‘datathon’ om met innovatieve ideeën te komen voor de monitoring van de water-gerelateerde Sustainable Development Goals. De ‘Youth4 Water Datathon’ vindt plaats op 24 november in Delft en is bedoeld voor studenten en young professionals tussen de 18 en 30 jaar.

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties bestaat uit 17 specifieke doelen – de Sustainable Development Goals. Een aantal van die doelen heeft betrekking tot water, zoals SDG6: ‘schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen’. Het recente World Water Development Report constateert dat er meer en betere data beschikbaar moeten komen om deze SDG’s te bereiken. Innovatieve methoden van dataverzameling zoals met behulp van citizen science en open data sources staan centraal in deze IHP-datathon, met de leidende vraag: “wat moet er gemonitord worden om de water-SDGs te behalen en watergerelateerde problemen op te lossen op wijk- en stadsniveau en in de eigen leefomgeving?” Goede ideeën krijgen een kans verder ontwikkeld te worden met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor meer informatie over de datathon en registratie, zie de website van het Nederlandse Unesco IHP-HWRP comité.
Flyer met achtergrondinformatie
Registeren kan tot 8 november.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier