Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Kom ook: Unesco Event 2018: Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Foto Ben White via Unsplash

Foto Ben White via Unsplash

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit?

Op 12 oktober in Rotterdam stellen we de vraag of we vooral ruimte moeten maken voor burgerschap vanuit nationaal perspectief, of dat de globaliserende maatschappij om meer aandacht voor wereldburgerschapsonderwijs vraagt.

(Foto: Unsplash.com | Ben White)

Sprekers:

Andreas Schleicher – directeur Education and Skills bij de OESO 
De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. Hoe meet je competenties voor wereldburgerschap, en wat voegen die competenties toe aan je nationale identiteit?

Sofia Hernández Chong Cuy – directeur Witte de With Centre for Contemporary Art 
Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger?

Ron Bormans – voorzitter college van Bestuur Hogeschool Rotterdam
Welke rol speelt  de Hogeschool als het gaat om burgerschap? Jongeren uit Nederland en ver daarbuiten kunnen er  ‘oefenen’ hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol.

Organisatie

Het Unesco Event 2018 wordt georganiseerd door de Nederlandse Unesco Commissie, Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Datum: 12 oktober 2018, 20:00-22:00 uur
Deuren open: 19:30 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Kralingsezoom 91
Voertaal: Engels en Nederlands
Toegangsprijs: 10,-

U kunt zich aanmelden via deze link.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier