Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Aan de slag met wereldproblemen: Munesco 2018

Munesco Almere 2018 foto 6

MUNESCO is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs. Het Oostvaarderscollege in Almere was dit jaar gastheer, en wist de stad Almere actief te betrekken. Aeres HBO, de gemeente, de Floriade 2022, de winkeliersvereniging waren allemaal actief betrokken.
De leerlingen vertegenwoordigden per delegatie een land, en hadden daarbinnen de rol van ambassadeur, pers of NGO. Zij stelden gezamenlijk een slotresolutie op, die tijdens de afsluitende vergadering in de Raadzaal van Almere nog heftig bediscussieerd werd. Ook de vraag of NGO’s nu wel of geen stemrecht hadden, leverde flink wat beroering op.

Inhoudelijk spraken de leerlingen over mondiale problemen, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. In de Slotresolutie riepen zij op om de groei van de wereldbevolking te remmen, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zorgvuldiger om te gaan met afval en voedselverspilling. Welke stappen zij daartoe willen nemen, is te vinden in de bepalingen van de slotresolutie.

Komend schooljaar vindt MUNESCO plaats in Leuven, België. Van 7-9 november gaan de leerlingen daar weer volop in discussie over mondiale vraagstukken met een link naar Unesco.

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier