Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Nuffic brainstorm over curriculum.nu burgerschap

NF-WESBTE-800x460

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan feedback bijeenkomsten Curriculum.nu burgerschap. De eerste bijeenkomst staat gepland op 16/4/2018 van 15:00 – 17:00 op kantoor Nuffic, Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag. De overige twee bijeenkomsten staan gepland op 14/6 en 24/10. Deze data zijn nog onder voorbehoud, maar noteer ze wel vast in jullie agenda! Locatie en tijd zijn voor alle sessies hetzelfde.

Het ontwikkelteam burgerschap van docenten en schoolleiders werkt heel 2018 in een viertal ontwikkelsessies aan de visie, grote lijnen en bouwstenen voor het curriculum burgerschap. Tussen de ontwikkelsessies kunnen stakeholders uit het onderwijsveld input geven op de tussenopbrengsten. Vanuit de Nuffic en Unesco scholennetwerken is het herijkingproces van het curriculum met veel aandacht gevolgd. We hebben in alle fases bijgedragen via bijeenkomsten, schriftelijke en mondeling reacties en deelname aan de consultatie in de Tweede Kamer. In de ontwikkelfase willen we onze bijdragen leveren in discussie bijeenkomsten met leden van het ontwikkelteam en vertegenwoordigers uit de ruim 300 scholen die deelnemen in de internationaliseringsconcepten van Nuffic en Unesco.

In de bijlage een document toegevoegd met uitgebreide informatie over de bijeenkomsten. Daarnaast hebben we het eerste tussenproduct burgerschap toegevoegd en een feedback formulier. Willen jullie deze documenten goed doornemen ter voorbereiding op 16/4? Eventuele discussievragen kunnen jullie vóór 11 april naar jlenders@nuffic.nl sturen zodat we deze kunnen meenemen in de bijeenkomst.

(NB tijdens het VO-scholenoverleg op 5 april hebben we ook feedback verzameld, die zal namens de Unesco-scholen worden verzonden. Maar was je daar niet bij of heb je nog meer feedback, dan kun je je hierbij aansluiten).

Reageren


Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier