Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Cultureel (UNESCO) project op het Lyceum Kralingen

Vrijdag 20 januari bezochten leerlingen het Almende Isala College in Silvolde (de Achterhoek) het Lyceum Kralingen.

Samen met de leerlingen van het Lyceum Kralingen voerden zij een poster-opdracht uit in het kader van een cultureel UNESCO project.
De leerlingen van het Almende Isala College hadden door hen gemaakte posters met als thema multiculturaliteit meegenomen. Met de leerlingen van Lyceum Kralingen gingen zij over de posters in gesprek.

Op de posters werden de thema’s kleding, leefgewoonten, discriminatie, sport, geloof, etc. aan de orde gesteld en stonden ook een aantal vragen, stellingen en meningen. Het gesprek begon vanuit het aangeboden thema, maar mondde uit in een gesprek over het algemene thema multiculturaliteit en omgaan met verschillen.

Op deze beeldende manier werd het belangrijke maatschappelijke thema multiculturaliteit bespreekbaar gemaakt.

Na afloop van de gesprekken werden de Achterhoekers meegenomen naar de Markthal en het bezoek werd afgesloten met een ‘multiculturele lunch’.

Al met al leverde het interessante gesprekken op tussen de leerlingen van beide scholen en werd het thema omgaan met verschillen recht gedaan. Iets dat prima past in de opgave om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot wereldburger. We hopen dat dit soort ontmoetingen een traditie wordt.

Lyceum Kralingen: Meer dan onderwijs alleen!

Visie

Lyceum Kralingen bereidt leerlingen met modern onderwijs voor op hun toekomst als wereldburger in Rotterdam. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van jongvolwassenen die niet alleen de school verlaten met een diploma, zij kunnen ook het heft in eigen handen nemen hun eigen leven vorm te geven. Zij zullen zich daarbij bewust moeten zijn van hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Met die verkenningstocht helpt Lyceum Kralingen de leerlingen op weg.

 

Filmpjes: wereldwijde inspiratie

Tijdens de viering van 60 jaar ASP-net in Korea, zijn twee filmpjes getoond. Ze zijn heel illustratief voor het bereik van het netwerk en voor een korte blik op de geschiedenis. Beide filmpjes staan op youtube, en zijn ook hieronder te bekijken:

60 Years of ASPnet – Our Journey towards Peace 
Een terugblik op 60 jaar scholennetwerk, van 1953 tot heden.

Good Practices of ASPnet Worldwide
Voorbeelden van activiteiten van UNESCO-scholen van over de hele wereld.

Dare to Differ!

Dat diversiteit in de 21e eeuw geen optie is maar een gegeven, komt naar voren in de toenemende diversiteit in de studentenpopulatie van de hogeschool. Als UNESCO–school richt de hogeschool zich op dit thema met een aantal initatieven. Eén van de activiteiten in dit kader is de recent opgestarte serie workshops onder de titel Dare to Differ!. In de periode september – oktober zijn ruim 35 collega’s actief in workshops, in twee varianten: één over diversiteit in het onderwijs en één over diversiteit in collegiale verhoudingen.

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier