Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Haagse Pabo-studenten aan de slag met duurzaamheid

Nini Voedsel

Met het opzetten van een fictieve duurzame school en het geven van een les duurzaamheid hebben vierdejaars Pabo-studenten van Inholland Den Haag zich de afgelopen weken ingezet voor het thema Duurzaamheid. Dit alles uitgevoerd rondom de Dag van de Duurzaamheid. Doel: kinderen bewust maken van het begrip duurzaamheid en hun eigen aandeel hierin.
De verschillende activiteiten waren veelal geïnspireerd door het boek ‘De Wereld van Voedsel, een voedingsbodem voor de toekomst’. Dit boek is gratis beschikbaar gesteld door Duurzame PABO in samenwerking met verschillende partners. Vierdejaarsstudenten kregen het boek om voor te lezen tijdens hun stage en te gebruiken bij het project ‘Teams maken scholen’, waarbij de studenten de opdracht kregen een fictieve school op te zetten.

Dance4Life

Dance4Life scholenactie

Op vrijdag 17 september was de aftrap van de scholenactie van Dance4Life en natuurlijk was de UNESCO groep van het CGU ook vertegenwoordigd. Dance4Life zet zich overal ter wereld in voor seksuele voorlichting voor jongeren. Dit jaar zal de scholenactie zich richten op seksuele intimidatie en seksueel geweld in Pakistan. Het tourteam van Dance4Life verzorgt gastlessen op alle deelnemende scholen waarna de leerlingen acties bedenken om geld op te halen.

Samenwerken met collega’s in Europa? Ontdek de mogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs

geo erasmus

Erasmus+ is het Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs van groot belang zijn om mensen de kans te geven zich te blijven ontwikkelen. De opbrengst van Erasmus+ bestaat uit kennis of vaardigheden die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Erasmus+ is een middel om dat doel te bereiken. Voor 2014–2020 heeft de Europese Commissie hiervoor bijna 15 miljard euro gereserveerd. Erasmus+-projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op de verbetering van het vreemdetalenonderwijs, professionalisering van leraren, 21st century skills of samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven.

CFMUNESCO 2017: uitnodiging

It is our pleasure to invite Your school to the Fourth Edition of the Cividale del Friuli Model United Nations (CFMUNESCO), which will take place from 25th November to 28th November 2017 in Cividale del Friuli (Italy), classified UNESCO World Heritage Site thanks to its cultural and historical heritage.
CFMUNESCO is a conference organized by High School students of Convitto Nazionale “P. Diacono” and whose official language is English. It consists infour days of intensive debates and allows high school students from all over the world to play the role of diplomats, simulating the United Nations’ committees. Bearing in mind the main aims of UN and UNESCO, allCFMUNESCO Committees focus on the theme “To Protect and Preserve”.

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier