Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Unesco-maand voor onze studenten groot succes

Unesco studenten

Unesco studenten

Studenten van verschillende colleges van het ROC Midden Nederland hebben een maand lang veel aandacht aan de thema’s van VN-organisatie UNESCO besteed. Van 7 maart tot 5 april organiseerden ze in Utrecht en Nieuwegein verschillende activiteiten rondom de UNESCO-thema’s Duurzaamheid, Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap en Intercultureel leren.

Op woensdag 7 maart ging de UNESCO-maand om 8.30 uur van start met een appel op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein. Hierbij gaf collegelid mevrouw Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens een presentatie over mensenrechten. Daarna vertelden studenten van het Veiligheid & Defensie College aan medestudenten over hun bijzondere ervaring als vrijwilliger in Gambia voor het project Go4Africa. Bij het Business & Administration College in Utrecht werd een groep ambassadeurs aangesteld, die tijdens de burgerschapslessen presentaties gaven over Interculturele Diversiteit. De gemeente Nieuwegein kreeg van studenten van het Bouw & Interieur College en het Tech College advies over duurzaamheid. Tijdens de UNESCO-maand deden de studenten verder onderzoek naar dit thema.

UNESCO-vlag officieel overhandigd

beste-pabo-van-utrecht

Vandaag werd er op appels met UNESCO-logo getrakteerd. Tegelijkertijd werd de speciale UNESCO-vlag symbolisch overhandigd aan Jan Karel Verheij, verantwoordelijk voor UNESCO binnen de Marnix Academie, door oud-collega Gerben de Vries.

Gerben de Vries was jarenlang voorvechter van duurzame ontwikkeling binnen de Marnix Academie. Bij zijn vertrek, begin oktober, gaf Gerben het stokje door aan Jan Karel.

Bekijk hier de foto’s.

De Marnix Academie zet zich al jaren in om op hoog niveau duurzaam en verantwoord bezig te zijn. Enige tijd geleden is besloten aansluiting te zoeken bij het Unesco-scholennetwerk. In Nederland zijn naast de Marnix  slechts 4 hogescholen lid van dit netwerk. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. UNESCO-thema’s, zoals wereldburgerschap, duurzaamheid, mensenrechten en interculturele communicatie komen structureel en schoolbreed aan de orde. De Marnix Academie zal daar de komende jaren vorm en inhoud aangeven.

 

Cultureel (UNESCO) project op het Lyceum Kralingen

Vrijdag 20 januari bezochten leerlingen het Almende Isala College in Silvolde (de Achterhoek) het Lyceum Kralingen.

Samen met de leerlingen van het Lyceum Kralingen voerden zij een poster-opdracht uit in het kader van een cultureel UNESCO project.
De leerlingen van het Almende Isala College hadden door hen gemaakte posters met als thema multiculturaliteit meegenomen. Met de leerlingen van Lyceum Kralingen gingen zij over de posters in gesprek.

Op de posters werden de thema’s kleding, leefgewoonten, discriminatie, sport, geloof, etc. aan de orde gesteld en stonden ook een aantal vragen, stellingen en meningen. Het gesprek begon vanuit het aangeboden thema, maar mondde uit in een gesprek over het algemene thema multiculturaliteit en omgaan met verschillen.

Op deze beeldende manier werd het belangrijke maatschappelijke thema multiculturaliteit bespreekbaar gemaakt.

Na afloop van de gesprekken werden de Achterhoekers meegenomen naar de Markthal en het bezoek werd afgesloten met een ‘multiculturele lunch’.

Al met al leverde het interessante gesprekken op tussen de leerlingen van beide scholen en werd het thema omgaan met verschillen recht gedaan. Iets dat prima past in de opgave om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot wereldburger. We hopen dat dit soort ontmoetingen een traditie wordt.

Lyceum Kralingen naar finale Technasium Top Award

De leerlingen van het Lyceum Kralingen gaan naar de finale van Technasium Top Award!

De leerlingen zijn met hun project in de huid van een biomimetic architect gekropen. Ze hebben door middel van biomimicry een oplossing bedacht om een gebouw energieleverend te maken. Hun inspiratiebron is de zonnebloem. Ze hebben een ontwerp gemaakt waar zonnepanelen met de zon meedraaien. Hierdoor is er altijd een optimale invalshoek om zo veel mogelijk zonnestralen op te vangen.

 

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier