Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Leerlingenjury ZomerExpo2019

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Sinds 2011 organiseerde ArtWorlds jaarlijks de landelijke ZomerExpo: een veelzijdige kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Met ZomerExpo tonen we de actuele stand van zaken in de beeldende kunst, bevorderen het publieke gesprek daarover én bepleiten diverse invalshoeken om een werk te benaderen en beoordelen. De tentoonstelling ging in 2017 van het Gemeentemuseum Den Haag naar naar Museum de Fundatie en is sinds dat moment een biënnale.

De eerstkomende editie heeft de titel: Europa ZomerExpo 2019. De tentoonstelling vindt plaats in juni, juli en augustus 2019 in Museum de Fundatie op de locaties: Kasteel Het Nijenhuis, de tuinzaal en de beeldentuin in Heino. En Museum de Fundatie in het centrum van Zwolle.

In de aanloop naar Europa ZomerExpo 2019 willen we, naast de gemêleerde vakjury ook andere groepen, zoals leerlingen van UNESCO-scholen de gelegenheid bieden mee te kunnen kijken en kiezen voor de tentoonstelling. We ontwikkelen een programma op maat om (vertegenwoordigers van) specifieke publieksgroepen daarin te begeleiden.

MUNESCO… in Argentinië

Photo: Penn State via Flickr

Photo: Penn State via Flickr

The José Hernández Institute, located in Villa Ballester, Province of Buenos Aires, is organizing “THE 19th INTERNATIONAL MODEL OF THE UNESCO”, which is a simulation of the General Conference of the UNESCO and is officially supported by the UNESCO, by the Argentinean Chancellery and guaranteed by the National Commission of Cooperation with UNESCO.

Therefore, the José Hernández Institute, would like to invite to participate to Dutch secondary schools students from 14 to 19 years old to take part of the simulation.

Writing Peace: leren van elkaars taal in het basisonderwijs

Writing peace manual

“Writing Peace” is a manual that invites young audiences to discover contemporary writings by introducing them to a sample of them. Its goal is to make the world appear a little closer and a little more familiar. “Writing Peace” encourages children (aged 8 to 14) to become aware of the interdependence of cultures through familiarization with contemporary writing systems, their history, and their borrowings.

The manual contains 24 activity sheets. Each section presents the characters of a writing system, an introductory text and historical background, the word “peace” and the word “hello,” the language(s) attached to the system(s), and an activity whose answers appear at the end of manual.

6,000 years after the advent of writing, what do we know about others, their systems of thought, and the transcriptions of their writing systems? How can different writing systems contribute to a better understanding of the world and our place within it? By beginning to learn about these writings and their fascinating beauty, the manual connects children to diversity, thus opening their eyes to the concept of peace and our awareness of it.

International Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Roads 2

Photo by The Creative Exchange on Unsplash

Photo by The Creative Exchange on Unsplash

De Chinese Unesco Commissie en het Unesco field office in Beijing organiseren een Youth Forum in mei 2018. Het forum vindt plaats op twee locaties, eerst in Changsha met als thema “Advancing creativity for development” en daarna in Nanjing met een “Creativity and Literature Forum” Er is ruimte voor 80 deelnemers in totaal- waarbij ervaring in het culturele veld een grote pre is. 

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier