Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Young Impact

Leerlingen van de groepen 6 en 7 hebben op 9 mei

meegedaan met de Young Impact workshop. Deze

wordt jaarlijks georganiseerd . Young impact is een

internationale jongerenbeweging die de wereld nu aan

het veranderen is. De trainers inspireren jongeren

tijdens workshops om hun talenten te ontdekken

waarmee ze de wereld kunnen veranderen in positieve

zin. We hebben geleerd dat de essentie zit in het klein

beginnen, waardoor grotere doelen bereikt kunnen

worden. Zelfs anderen vragen hoe het met ze gaat is

een positieve impact! Dat mensen openstaan voor

elkaar en niet alleen aan zichzelf denken. Door iets voor

een ander te doen en door contact te maken, zet je de

eerste stap in het veranderen van de wereld!

Happy KidsDay

Op 12 april 2017 hebben we samen met het team, ouders, leerlingen en buurtbewoners van Basisschool Cosmicus genoten van de Happy Kidsday. Deze bijzondere dag was naar onze mening een groot succes! We zijn blij een leuke en gezellige ontmoetingsplek te hebben gecreëerd voor ons team, ouders, leerlingen en buurtbewoners. Het was ook een goede gelegenheid om onder andere een accent te legen op onze speerpunt diversiteit door kinderen uit de kleutergroepen een modeshow te laten lopen met kleding uit allerlei culturen. Misschien was dit wel het toppunt van dit lentefeest! Maar daar bleef het niet bij uiteraard. We hebben ook erg veel genoten van de talentenshows op het open podium!

Leerlingen hebben ook een actieve rol gehad tijdens dit feest door bijvoorbeeld achter het Rommelmarkt kraampje mee te draaien of door zelf andere leeftijdsgenoten te schminken. We hopen het ondernemende karakter van kinderen gestimuleerd te hebben naast al het plezier op deze bijzondere dag!

 

The World’s Largest Lesson

UN_GlobalGoal_Still003

In The world’s largest lesson werken scholen van over de hele wereld samen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Deze doelen, afgesproken door alle landen van de wereld tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015, moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan armoede, dat onrechtvaardigheid en ongelijkheid verdwijnen en dat de wereld duurzamer wordt.

Iedereen kan er zijn of haar steentje aan bijdragen, en dat laat The world’s largest lesson goed zien.

Werken met de SDG’s in het onderwijs

SDG boek

Onderwijs is een essentieel instrument in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Om om te kunnen gaan met de issues die in de SDG’s worden aangepakt, moeten mensen zo opgeleid worden dat ze ook als individu in staat zijn om een verandering teweeg te brengen.  Daarvoor hebben ze kennis, vaardigheden, waarden en houdingen nodig die het mogelijk maken daaraan bij te dragen.

Maar ja, hoe verwoord je de 17 SDG’s als leerdoelen? Wat voor onderwerpen kun je per SDG in de klas behandelen? Unesco bracht een publicatie uit die daar een voorzet toe doet. Deze publicatie is hier te downloaden als PDF.

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier