Unesco

Welkom op de site van de Nederlandse Unesco-Scholen. Wat doet jouw school met Unesco? En wat doen andere scholen daarmee? Bekijk elkaars projecten, vind lesmateriaal en speel de game!

Kies hier jouw UNESCO-school:

Blog

Leerlingenjury ZomerExpo2019

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Photo by Chris Barbalis on Unsplash

Sinds 2011 organiseerde ArtWorlds jaarlijks de landelijke ZomerExpo: een veelzijdige kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Met ZomerExpo tonen we de actuele stand van zaken in de beeldende kunst, bevorderen het publieke gesprek daarover én bepleiten diverse invalshoeken om een werk te benaderen en beoordelen. De tentoonstelling ging in 2017 van het Gemeentemuseum Den Haag naar naar Museum de Fundatie en is sinds dat moment een biënnale.

De eerstkomende editie heeft de titel: Europa ZomerExpo 2019. De tentoonstelling vindt plaats in juni, juli en augustus 2019 in Museum de Fundatie op de locaties: Kasteel Het Nijenhuis, de tuinzaal en de beeldentuin in Heino. En Museum de Fundatie in het centrum van Zwolle.

In de aanloop naar Europa ZomerExpo 2019 willen we, naast de gemêleerde vakjury ook andere groepen, zoals leerlingen van UNESCO-scholen de gelegenheid bieden mee te kunnen kijken en kiezen voor de tentoonstelling. We ontwikkelen een programma op maat om (vertegenwoordigers van) specifieke publieksgroepen daarin te begeleiden.

Nuffic brainstorm over curriculum.nu burgerschap

NF-WESBTE-800x460

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan feedback bijeenkomsten Curriculum.nu burgerschap. De eerste bijeenkomst staat gepland op 16/4/2018 van 15:00 – 17:00 op kantoor Nuffic, Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag. De overige twee bijeenkomsten staan gepland op 14/6 en 24/10. Deze data zijn nog onder voorbehoud, maar noteer ze wel vast in jullie agenda! Locatie en tijd zijn voor alle sessies hetzelfde.

Het ontwikkelteam burgerschap van docenten en schoolleiders werkt heel 2018 in een viertal ontwikkelsessies aan de visie, grote lijnen en bouwstenen voor het curriculum burgerschap. Tussen de ontwikkelsessies kunnen stakeholders uit het onderwijsveld input geven op de tussenopbrengsten. Vanuit de Nuffic en Unesco scholennetwerken is het herijkingproces van het curriculum met veel aandacht gevolgd. We hebben in alle fases bijgedragen via bijeenkomsten, schriftelijke en mondeling reacties en deelname aan de consultatie in de Tweede Kamer. In de ontwikkelfase willen we onze bijdragen leveren in discussie bijeenkomsten met leden van het ontwikkelteam en vertegenwoordigers uit de ruim 300 scholen die deelnemen in de internationaliseringsconcepten van Nuffic en Unesco.

MUNESCO… in Argentinië

Photo: Penn State via Flickr

Photo: Penn State via Flickr

The José Hernández Institute, located in Villa Ballester, Province of Buenos Aires, is organizing “THE 19th INTERNATIONAL MODEL OF THE UNESCO”, which is a simulation of the General Conference of the UNESCO and is officially supported by the UNESCO, by the Argentinean Chancellery and guaranteed by the National Commission of Cooperation with UNESCO.

Therefore, the José Hernández Institute, would like to invite to participate to Dutch secondary schools students from 14 to 19 years old to take part of the simulation.

Dromennacht 2018

Dromennacht – Onder leiding van kunstenaars uit de regio maken brugklasleerlingen kunstwerken die ze vervolgens verkopen voor Born in Africa. Een prachtig voorbeeld van een UNESCO-activiteit!

Contact UNESCO-scholen

Kortenaerkade 11 Postbus 29777
Den Haag 2502 LT Den Haag www.unescoscholen.nl

Contactformulier